W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzony został odcinek drogi powiatowej nr 1626K w miejscowości Węglówka o dł. 0,14 km. Celem projektu jest odbudowa podmytego i uszkodzonego odcinka drogi. Prace budowlane będą polegać na odbudowie konstrukcji jezdni, poboczy, korpusu i korony drogi wraz z umocnieniem skarp korpusu drogi narzutem kamiennym. Docelowo, temu odcinkowi zostanie przywrócony dawny kształt przez co zarówno ten odcinek jak i cała droga będzie mogła pełnić swoja pierwotną funkcję. Droga powiatowa 1622K stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Wiśniowa w powiecie myślenickim i Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Jest istotnym szlakiem drogowym dla mieszkańców tych granicznych gmin oraz pozostałych podróżujących tą drogą.

151 437,60 zł - wartość robót

w tym:

121 150,00 zł - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie,

30 287,60 zł - środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.