PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1966 UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+480 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1963 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA RONDO W MIEŚCIE MYŚLENICE – PRZEBUDOWA UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+060 DO KM 0+480

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1930 POZNACHOWICE – LIPNIK, K1951 SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE ORAZ K1956 DOBCZYCE – STADNIKI – GDÓW

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA W KM 6+560 – 7+230 I K1923 MYŚLENICE – STRÓŻA – ZARABIE – PCIM – PORĘBA – TRZEMEŚNIA W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA W KM 1+050 – 1+310

PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016641 NA POTOKU BYSINKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1977 – UL. PIŁSUDSKIEGO W MYŚLENICACH W KM 0+010 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SĄSIADUJĄCEGO SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR K1935 – UL. SŁOWACKIEGO I DROGI K1973 – UL. ŻEROMSKIEGO

REMONT DRÓG POWIATOWYCH:
1) NR K1622 DĄBIE – SZCZYRZYC W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
2) NR K1626 KASINKA MAŁA – WĘGLÓWKA – KASINA WIELKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
3) NR K1932 BANOWICE – BRZEZOWA – KORNATKA W MIEJSCOWOŚCI DROGINIA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 400 M
4) NR K1943 KRAKÓW – ŚWIĄTNIKI GÓRNE – MYŚLENICE W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,2 KM
5) NR K1955 DOBCZYCE – SKRZYNKA – STADNIKI W MIEJSCOWOŚCI SKRZYNKA I STADNIKI, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 300 M

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1951 SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE OD KM 2+678 DO KM 3+448 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2018 R.

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW W KM 4+800

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1953 BRZĄCZOWICE – GORZKÓW OD KM 0+013 DO KM 4+116 W MIEJSCOWOŚCIACH: STOJOWICE, CZECHÓWKA, BIEŃKOWICE ORAZ K1949 CZECHÓWKA – STOJOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+809 W MIEJSCOWOŚCIACH: CZECHÓWKA, STOJOWICE