Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Krzczonów, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, chodnika, i pobocza na zatokę autobusową oraz przebudowę chodnika na zatokę autobusową, a także wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych.
Wartość zadania – 454 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 254 000,00 zł.