Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Myślenice wraz z przebudową odcinka drogi w obrębie przejścia, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, zjazdów, chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych.
Wartość zadania – 255 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 55 000,00 zł.