Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza na czas Świąt w okolicy 1 listopada czasowe organizacje ruchu przy cmentarzach w Myślenicach i Krzyszkowicach. Poniżej pokazano istotne rysunki tych czasówek. Na terenie powiatu jeden kierunek jazdy będzie także wprowadzony w Dobczycach na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz we fragmencie Przedbronia i na drodze gminnej prowadzącej w kierunku cmentarza w Tokarni. Najdłużej ta czasowa organizacja będzie obowiązywać w Myślenicach - tutaj zostanie wprowadzona już w piątek 30 października w godzinach wieczornych i usunięta w poniedziałek 2 listopada. Wyjątkowa jest tu Tokarnia - organizacja czasowa z okazji 1 listopada pokrywa się tu z organizacją czasową stosowaną przy remoncie mostu w centrum, co powoduje, że w zasadzie bez zmian będzie ona utrzymana do zakończenia remontu mostu.

 

Pismo ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach