Przebudowa drogi powiatowej nr K1943, odcinek 1: od km 7+007 do km 7+867 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1942 w km 7+134,50 w miejscowości Krzyszkowice, odcinek 2: od km 9+940 do km 10+740 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1947 w km 10+740 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki.

W środę 3-go czerwca podpisana została umowa na wykonanie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej K1943. Wykonawca obydwu zadań wyłoniony w ramach postępowania przetargowego, natychmiast przystąpił do organizowania placu budowy i realizacji powierzonych mu zadań. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi (w Krzyszkowicach i w Sieprawiu), przebudowana zostanie jezdnia na dł. ok. 1,7 km wraz z poszerzeniami, przebudowane zostaną pobocza na chodnik z kostki betonowej o dł. blisko 1,5 km oraz zjazdy i odwodnienie. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa powstanie przejście dla pieszych z tzw. azylem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 2 mln 375 tys. zł.