Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 1 080 000 zł. Koszt inwestycji – 2 160 000,00 zł.


W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr K1935 – ul. Wolności w Sułkowicach na długości 960 m. Przebudowa drogi polegała będzie m.in. na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni.