W związku ze zmianą siedziby przepraszamy Państwa za utrudnienia w załatwianiu spraw oraz komunikacji elektronicznej i telefonicznej z tut. Zarządem w dniach 28.05.2019r. - 31.05.2019r.

Informujemy, że od dnia 01.06.2019r. Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach zmienia siedzibę na:

ul.Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice.

W dniu dzisiejszym weszła wahadłowa organizacja ruchu na moście nad Rabą w kierunku Osieczan. Podniesienie tonażu mostu do pełnych 40 t nośności oraz jego modernizacja potrwają zapewne do lipca. Utrudnienia w ruchu mogą powodować niewydolność ronda im Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego. Prosimy więc o rozważenie dojazdu do i z kierunku Osieczan sugerowanymi objazdami pokazanymi na poniższym rysunku

Wykonawca przebudowy dróg powiatowych nr K1949 Siepraw-Czechówka i K1953 Brzączowice-Gorzków-Wieliczka zamyka następne odcinki drogi nr K1953 Brzączowice-Gorzków rozpoczynając od skrzyżowania z drogą K1949 Siepraw-Czechówka. Dzięki zamknięciu drogi nawierzchnia bitumiczna ścieralna będzie położona całą szerokością jezdni (bez szwu) co zwiększy jej trwałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczony został schemat objazdu

Wykonawca przebudowy dróg powiatowych nr K1949 Siepraw-Czechówka i K1953 Brzączowice-Gorzków-Wieliczka zamyka odcinkami drogę nr K1953 rozpoczynając od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW967. Dzięki zamknięciu drogi nawierzchnia bitumiczna ścieralna będzie położona całą szerokością jezdni (bez szwu) co zwiększy jej trwałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczony został schemat objazdu