Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-19/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr K1923 Trzemeśnia – Poręba – Pcim w miejscowości Poręba w km 4+100 – 4+300, 4+400 – 4+500, 4+600 – 4+900 oraz remont przepustu w ciągu drogi K1923 w miejscowości Poręba w km 4+450;
Zadanie nr 2 – Remont drogi powiatowej nr K1949 Czechówka – Stojowice w miejscowości Czechówka w km 1+300 – 1+550 i 1+700 – 2+125;
Zadanie nr 3 – Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka w miejscowości Węglówka w km 0+600;
Zadanie nr 4 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1956 w miejscowości Skrzynka w km 1+400;
Zadanie nr 5 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1955 w miejscowości Skrzynka w km 3+100;
Zadanie nr 6 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 w miejscowości Sawa w km 6+770.

Więcej…

Remonty mostów i odbudowa przepustu w ramach usuwanie szkód powodziowych – ZP-18/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w miejscowości Stróża w km 0+000;
Zadanie nr 2 – Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 w miejscowości Węglówka w km 0+900;
Zadanie nr 3 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1960 w miejscowości Gruszów w km 0+200

Więcej…

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-17/2014:
1) Remont drogi powiatowej nr K1975 Myślenice – Chełm w km 0+500 – 0+900 i 2+250 – 2+600 i 2+750 – 3+000;
2) Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Trzebunia w km 4+000 – 4+500 i 5+950 – 7+000.

Więcej…

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 5+002 – 5+542 – ZP-16/2014

Więcej…

„Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+530 - 1+630, 2+00 - 2+100 i 3+200 - 3+300 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka z podziałem na zadania”:
1. Odbudowa drogi powiatowej Nr K1622 Dąbie –Szczyrzyc
2. Odbudowa zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka

Aktualizacja 2014-09-04: Uwaga - zmiana terminu otwarcia ofert !

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych nr K1685, K1922 i K1921 – ZP-14/2014

Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów i K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia (nawierzchnia):

1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia na dł. ok. 1,35 km

2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia i Więciórka w dwóch odcinkach na długości ok. 0,72 km

Zadanie nr 2 – Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów (chodniki):

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia, dł. 200 m;

2) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia na długości ok. 1,2 km

Zadanie 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna, długości 0,7 km

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 – Powiat Myślenicki

Więcej…

Roboty drogowe – ZP-12/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 2+051 – 2+383
Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 4+722 – 5+542
Zadanie nr 3 – Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka w miejscowości Tokarnia i Więciórka w km 2+800 – 3+200 i 3+800 – 4+300 – ZP-11/2014

Więcej…

Remonty mostów w ciągach dróg powiatowych – ZP-10/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont mostu nr 01016652 na potoku bez nazwy w Sułkowicach w ciągu drogi powiatowej nr K1937 – ul. Ptasznica
Zadanie nr 2 – Remont mostu nr 01016642 na potoku Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1972 – ul. Mickiewicza
Zadanie nr 3 – Remont mostu nr 01016638 na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1935 – ul. 3-go Maja

Więcej…