Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

„Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+530 - 1+630, 2+00 - 2+100 i 3+200 - 3+300 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka z podziałem na zadania”:
1. Odbudowa drogi powiatowej Nr K1622 Dąbie –Szczyrzyc
2. Odbudowa zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka

Aktualizacja 2014-09-04: Uwaga - zmiana terminu otwarcia ofert !

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych nr K1685, K1922 i K1921 – ZP-14/2014

Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów i K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia (nawierzchnia):

1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia na dł. ok. 1,35 km

2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia i Więciórka w dwóch odcinkach na długości ok. 0,72 km

Zadanie nr 2 – Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów (chodniki):

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia, dł. 200 m;

2) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia na długości ok. 1,2 km

Zadanie 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna, długości 0,7 km

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 – Powiat Myślenicki

Więcej…

Roboty drogowe – ZP-12/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 2+051 – 2+383
Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 4+722 – 5+542
Zadanie nr 3 – Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka w miejscowości Tokarnia i Więciórka w km 2+800 – 3+200 i 3+800 – 4+300 – ZP-11/2014

Więcej…

Remonty mostów w ciągach dróg powiatowych – ZP-10/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont mostu nr 01016652 na potoku bez nazwy w Sułkowicach w ciągu drogi powiatowej nr K1937 – ul. Ptasznica
Zadanie nr 2 – Remont mostu nr 01016642 na potoku Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1972 – ul. Mickiewicza
Zadanie nr 3 – Remont mostu nr 01016638 na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1935 – ul. 3-go Maja

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie i Poznachowice Górne w km 2+100 – 3+600 – ZP-9/2014

Więcej…

Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z „Zakopianką” (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973.

Więcej…

Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100 – ZP-7/2014

Więcej…

Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych – ZP-6/2014

Więcej…