Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100 – ZP-7/2014

Więcej…

Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych – ZP-6/2014

Więcej…

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr K1926 Lipnik – Kobielnik w miejscowości Kobielnik – ZP-5/2014

Więcej…

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2014 r. – ZP-4/2014

Więcej…

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-3/2014:
1) Remont drogi powiatowej nr K1975 Myślenice – Chełm w km 0+900 – 1+000 i 1+150 – 2+250;
2) Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Stróża i Trzebunia w km 2+850 – 3+950;
3) Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Brzezowa i Kornatka w km 7+300 – 7+800.

Więcej…

 

„Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2014 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów” – ZP-2/2014

Więcej…

 

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2014 r. – ZP-1/2014

Więcej…

 

Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia w km 0+200 – 0+700 i 3+300 – 3+800 – ZP-18/2013

Więcej…

 

Remont drogi powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Pcim w km 10+400 – 12+100– ZP-17/2013

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 – Powiat Myślenicki

Więcej…