Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 – UL. SIENKIEWICZA W MIEŚCIE MYŚLENICE

Więcej…

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2017 r.

Więcej…

Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, na działkach nr 131/6, 132/2, 136, 148, 169, 170/6, 170/7 i 321 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Dziekanowice w km 0+110 – 0+220

Więcej…

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2017 r.

Więcej…

Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice od km 0+556 do km 6+650 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr K1944

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 – Gmina Wiśniowa (25,8 km) ZP-13/2016

Więcej…

Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1935 i K1923:
Zadanie nr 1.1 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Myślenice
Zadanie nr 1.2 – Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr KK1923 w miejscowości Stróża, Pcim i Poręba
Zadanie nr 2 – Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1937 – ul. Ptasznica w Sułkowicach i K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka
ZP-12/2016

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 - powiat myślenicki - ZP-10/2016

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 – 0+400
ZP-11/2016

Więcej…

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych:
Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia –
Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna
Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia –
Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia
ZP-9/2016

Więcej…