Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice od km 0+556 do km 6+650 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr K1944

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 – Gmina Wiśniowa (25,8 km) ZP-13/2016

Więcej…

Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1935 i K1923:
Zadanie nr 1.1 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Myślenice
Zadanie nr 1.2 – Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr KK1923 w miejscowości Stróża, Pcim i Poręba
Zadanie nr 2 – Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1937 – ul. Ptasznica w Sułkowicach i K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka
ZP-12/2016

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 - powiat myślenicki - ZP-10/2016

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 – 0+400
ZP-11/2016

Więcej…

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych:
Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia –
Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna
Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia –
Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia
ZP-9/2016

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych:
1) nr K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Sieraków, dł. 1,25 km
2) nr K1960 Kawec – Gruszów – Zagórzany w miejscowości Gruszów, dł. 1,65 km
3) nr K1957 Stadniki – Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka, dł. 650 m
4) nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Bogdanówka, dł. 450 m
ZP-8/2016

Więcej…

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik dł. 270 m ZP-7/2016

Więcej…

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów – Bęczarka – Krzywaczka ZP-6/2016

Więcej…

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim ZP-5/2016

Więcej…