Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1931 DOBCZYCE – KORNATKA – ZASAŃ W KM 2+180 – 2+900

Więcej…

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018- POWIAT MYŚLENICKI

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1941 GŁOGOCZÓW – WŁOSAŃ W KM 0+230 – 0+680 W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE - WIŚNIOWA W KM 10+870 – 11+000 ORAZ 14+880 – 15+405 W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK I WIŚNIOWA

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

Więcej…

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ K1961 KOMORNIKI – KAWEC – ŻEROSŁAWICE NA POTOKU KRZYWORZEKA W MIEJSCOWOŚCI CZASŁAW (JNI 01016658)

Więcej…

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1986 – UL. NOWOWIEJSKA W DOBCZYCACH

Więcej…

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI PCIM

Więcej…