Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

Więcej…

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ K1961 KOMORNIKI – KAWEC – ŻEROSŁAWICE NA POTOKU KRZYWORZEKA W MIEJSCOWOŚCI CZASŁAW (JNI 01016658)

Więcej…

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1986 – UL. NOWOWIEJSKA W DOBCZYCACH

Więcej…

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI PCIM

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 – UL. SIENKIEWICZA W MIEŚCIE MYŚLENICE

Więcej…

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2017 r.

Więcej…

Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, na działkach nr 131/6, 132/2, 136, 148, 169, 170/6, 170/7 i 321 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Dziekanowice w km 0+110 – 0+220

Więcej…

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2017 r.

Więcej…