Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2016 r.

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa – Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik – Kobielnik od km 0+285 do km 4+531 w miejscowości Lipnik, Kobielnik ZP-3/2016

Więcej…

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2016 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów ZP-2/2016

Więcej…

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2016 r. ZP-1/2016

Więcej…

Roboty drogowe – ZP-11/2015
Zadania przedmiotu zamówienia:
1) Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice w km
7+656,70 – 8+108,00 w miejscowości Jasienica, polegająca na poszerzeniu jezdni i przebudowie pobocza
na chodnik;
2) Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Stróża – Trzebunia nr K1689, polegająca na
poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika żwirowego na chodnik z kostki brukowej oraz przebudowie
zjazdów, na odcinku dł. 0,525 km w miejscowości Trzebunia;
3) Zadanie nr 3 – Remont drogi powiatowej nr K1961 Łapanów – Kępanów – Komorniki w m.
Raciechowice, Komorniki w km 2+390 – 3+550

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 – powiat myślenicki ZP-10/2015

Więcej…

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice ZP-9/2015

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych nr K1932 i K1931 ZP-8/2015

Więcej…

Montaż barier ochronnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego ZP-7/2015

Więcej…

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych
ZP-6/2015

Więcej…