Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

 

Remont drogi powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Pcim w km 10+400 – 12+100– ZP-17/2013

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 – Powiat Myślenicki

Więcej…

Roboty drogowe – ZP15/2013
Zadanie 1 – Przebudowa chodnika ulicy Parkowej i Piłsudskiego w Myślenicach
Zadanie 2 – Budowa chodnika w ciągu ulicy Sportowej w Sułkowicach
Zadanie 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik
Zadanie 4 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia

Więcej…

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-14/2013:
1) Remont drogi powiatowej nr K1957 Stadniki – Krzyworzeka w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka w km 0+500 – 1+300;
2) Remont drogi powiatowej nr K1924 Węglówka – Mała Sucha – Pcim w miejscowości Węglówka w km 0+300 – 0+700 i 1+000 – 1+400.

Więcej…

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 12+300 - 12+350.” – ZP-13/2013

Więcej…

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 12+300 - 12+350. – ZP-12/2013

Więcej…

 

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2013 r. – ZP-11/2013

Więcej…

 

Przebudowa mostu Nr 01016659 na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej K1961 Komorniki-Kawec-Żerosławice w km 6+500 w miejscowości Zegartowice wraz z dojazdami – ZP-10/2013

Więcej…

 

Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100
– ZP-9/2013

Więcej…

Opracowanie dokumentacji projektowych - Przebudowa dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967 i K1973 – ZP-8/2013

Więcej…