Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 12+300 - 12+350.” – ZP-13/2013

Więcej…

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 12+300 - 12+350. – ZP-12/2013

Więcej…

 

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2013 r. – ZP-11/2013

Więcej…

 

Przebudowa mostu Nr 01016659 na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej K1961 Komorniki-Kawec-Żerosławice w km 6+500 w miejscowości Zegartowice wraz z dojazdami – ZP-10/2013

Więcej…

 

Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100
– ZP-9/2013

Więcej…

Opracowanie dokumentacji projektowych - Przebudowa dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967 i K1973 – ZP-8/2013

Więcej…

Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych – ZP-7/2013

Więcej…

Opracowanie dokumentacji projektowych – ZP-6/2013
Zadanie 1 – Przebudowa dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967 i K1973;
Zadanie 2 – Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100.

Więcej…

Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych – ZP-5/2013

Więcej…

Wykonanie remontów dróg powiatowych nr K1961 i K1687 na długości 2,6 km łącznie, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w 2011 i 2012 roku.

Więcej…