Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych – ZP-5/2013

Więcej…

Wykonanie remontów dróg powiatowych nr K1961 i K1687 na długości 2,6 km łącznie, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w 2011 i 2012 roku.

Więcej…

„Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2013 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów” – ZP-3/2013

Więcej…

„Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Myślenickim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego K1944 Borzęta – Gorzków – Wieliczka” – ZP-2/2013

Więcej…

ZP-1/2013 - Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2013 r.

Więcej…

Odbudowa drogi powiatowej nr K1934 Pcim - Krzywica - Poręba w km 0+300 - 2+300" - ZP-19/2012

Więcej…

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 12+300 - 12+350" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji - ZP-18/2012

Więcej…

Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1943 i 1947 w miejscowości Siepraw

Więcej…

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej ronda typu małego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1943 i 1946 w miejscowości Siepraw

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym  2012/2013– Powiat Myślenicki

 

Więcej…