Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1935 – ul. Słowackiego, polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu ZP-5/2015

Więcej…

Remont mostu o nr JNI 01016661 na potoku Sieprawka w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Myślenice – Świątniki Górne – Kraków w miejscowości Siepraw w km 12+280 - ZP-4/2015

Więcej…

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice -2015r. - ZP-3/2015

Więcej…

„Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2015 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów” – ZP-2/2015

Więcej…

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2015 r. – ZP-1/2015

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 – 2+850.

Więcej…

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-19/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr K1923 Trzemeśnia – Poręba – Pcim w miejscowości Poręba w km 4+100 – 4+300, 4+400 – 4+500, 4+600 – 4+900 oraz remont przepustu w ciągu drogi K1923 w miejscowości Poręba w km 4+450;
Zadanie nr 2 – Remont drogi powiatowej nr K1949 Czechówka – Stojowice w miejscowości Czechówka w km 1+300 – 1+550 i 1+700 – 2+125;
Zadanie nr 3 – Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka w miejscowości Węglówka w km 0+600;
Zadanie nr 4 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1956 w miejscowości Skrzynka w km 1+400;
Zadanie nr 5 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1955 w miejscowości Skrzynka w km 3+100;
Zadanie nr 6 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 w miejscowości Sawa w km 6+770.

Więcej…

Remonty mostów i odbudowa przepustu w ramach usuwanie szkód powodziowych – ZP-18/2014
Części zamówienia - zadania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w miejscowości Stróża w km 0+000;
Zadanie nr 2 – Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 w miejscowości Węglówka w km 0+900;
Zadanie nr 3 – Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1960 w miejscowości Gruszów w km 0+200

Więcej…

Usuwanie szkód powodziowych – ZP-17/2014:
1) Remont drogi powiatowej nr K1975 Myślenice – Chełm w km 0+500 – 0+900 i 2+250 – 2+600 i 2+750 – 3+000;
2) Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Trzebunia w km 4+000 – 4+500 i 5+950 – 7+000.

Więcej…

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1689 w miejscowości Trzebunia w km 5+002 – 5+542 – ZP-16/2014

Więcej…