Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice ZP-9/2015

Więcej…

Przebudowa dróg powiatowych nr K1932 i K1931 ZP-8/2015

Więcej…

Montaż barier ochronnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego ZP-7/2015

Więcej…

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych
ZP-6/2015

Więcej…

Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1935 – ul. Słowackiego, polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu ZP-5/2015

Więcej…

Remont mostu o nr JNI 01016661 na potoku Sieprawka w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Myślenice – Świątniki Górne – Kraków w miejscowości Siepraw w km 12+280 - ZP-4/2015

Więcej…

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice -2015r. - ZP-3/2015

Więcej…

„Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2015 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów” – ZP-2/2015

Więcej…

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2015 r. – ZP-1/2015

Więcej…

Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 – 2+850.

Więcej…