Informujemy, że z dniem 1 września 2015 wprowadzone zostanie nowe oznakowanie północnego odcinka ulicy Mickiewicza. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.
Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe znaki pionowe zakazujące wjazdu w ulicę Mickiewicza od strony Słowackiego.