MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

WYKONANIE OZNAKOWANIA NA DROGACH POWIATOWYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYMI ORGANIZACJAMI RUCHU

ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA, W KM 3+707 – 4+017
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1945 ZAWADA – SIEPRAW W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, W KM 0+130 – 0+800

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2019 R.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2019 R.

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1966 UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+480 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1963 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA RONDO W MIEŚCIE MYŚLENICE – WYKONANIE RONDA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY CEGIELSKIEGO

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019 - POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1625 TENCZYN – GLISNE I K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI: ZADANIE NR 1 – BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI W KM 2+012 – 2+516 W MIEJSCOWOŚCI RACIECHOWICE, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA W KM 4+075– 4+302, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA