PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1952 OD KM 0+090 DO KM 1+033 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI

ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1622K I 1626K:
ZADANIE NR 1 - ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1622K DĄBIE – SZCZYRZYC - DOBRA W MIEJSCOWOŚCIACH POZNACHOWICE GÓRNE I KRZESŁAWICE W KM 3+920 – 4+070
ZADANIE NR 2 - ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1626K KASINKA MAŁA – WĘGLÓWKA – KASINA WIELKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA W KM 0+710 – 0+850

NAPRAWA PRZEPUSTU W KM 4+600, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1924K PCIM – MAŁA SUCHA – WĘGLÓWKA, W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 7+867 DO KM 9+700 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA MOSTÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA I K1935 UL. WOLNOŚCI W SUŁKOWICACH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016694 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 7+300
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016651 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1935 UL. WOLNOŚCI W SUŁKOWICACH W KM 1+500

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA OD KM 3+372 DO KM 3+722 W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA,POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016695 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 8+700

WYKONANIE ZATWIERDZONYCH STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943,
ODCINEK 1: OD KM 7+007 DO KM 7+867 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1942 W KM 7+134,50 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE,
ODCINEK 2: OD KM 9+940 DO KM 10+740 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1947 W KM 10+740 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 7+007 DO KM 7+867 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1942 W KM 7+134,50 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 9+940 DO KM 10+740 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1947 W KM 10+740 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI