? Wynajem samochodu osobowego z kierowcą w 2004 r?

" Bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2004 r "
Zad.Nr 1 Remonty cząstkowe dróg i ulic powiatowych 
Zad. Nr 2 Oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic powiatowych 

" Wynajem samochodu osobowego na 5 osób " w okresie od 15.01.2004r - 31.12.2004r. w ZDP Myślenice". 

Dzierżawa działki o powierzchni 39,6 m. kw. na działalnoć handlową

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w okresie od 01.01.2004r - 31.03.2004r. w ZDP Myślenice 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 

Bieżące zimowe i letnie utrzymanie sieci dróg powiatowych Powiatu Myślenickiego przez trzy lata (2004-2006) przy częściowym wykorzystaniu majątku Powiatu.(PKWiU: 45.23.1) 

?REMONT , ODBUDOWA POMOSTU MOSTU NA POTOKU BYSINKA W MYśLENICACH? 

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 18268 Pcim-Tokarnia-Jordanów w m.Tokarnia odc.dł.370mb". 

Opracowanie dokumentacji projektowej : 
Zadanie Nr 1 "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mylenicach od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul.Jagiellońskąsudskiego
Zadanie Nr 2 " Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Mylenicach wraz z budową chodnikóbrowskiego w Myślenicach wraz z budową chodników w km 0+100 - 1+050" - odcinek od