BUDOWA I PRZEPUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA SKRZYŻOWANIU W KM OD 2+820 DO 3+025 W MIEJSCOWOŚCI DROGINIA, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 1+498 DO 1+585 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 1+566) W MIEJSCOWOŚCI SUŁKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 – GMINA I MIASTO SUŁKOWICE I GMINA WIŚNIOWA
ZADANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 NA TERENIE GMINY I MIASTA SUŁKOWICE - 20,0 km
2. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA - 25,8 km

PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+010 DO 4+210 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 4+110) W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 0+550 DO 0+665 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 0+584) W MIEJSCOWOŚCI MYŚLENICE, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+945 DO 5+085 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 5+007) W MIEJSCOWOŚCI ZAKLICZYN, POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA OD KM 6+406 DO KM 7+593 I OD KM 8+136 DO KM 8+506 W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA I ZASAŃ, GMINA MYŚLENICE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1947 SIEPRAW – KAWĘCINY POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE POBOCZA GRUNTOWEGO NA CHODNIK Z KOSTKI RUKOWEJ