POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA I PORĘBA (GMINA MYŚLENICE)

Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka od km 0+903 do km 1+393 w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik