Odbudowa mostu o nr JNI 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN GMINA LUBIEŃ W KM 0+450 – 1+373

Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki

Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu dr. powiatowej nr K1935 oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 - GMINA MYŚLENICE-PÓŁNOC, GMINA RACIECHOWICE I GMINA WIŚNIOWA