REMONT DRÓG POWIATOWYCH:
1) NR K1622 DĄBIE – SZCZYRZYC W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
2) NR K1626 KASINKA MAŁA – WĘGLÓWKA – KASINA WIELKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
3) NR K1932 BANOWICE – BRZEZOWA – KORNATKA W MIEJSCOWOŚCI DROGINIA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 400 M
4) NR K1943 KRAKÓW – ŚWIĄTNIKI GÓRNE – MYŚLENICE W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,2 KM
5) NR K1955 DOBCZYCE – SKRZYNKA – STADNIKI W MIEJSCOWOŚCI SKRZYNKA I STADNIKI, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 300 M

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1951 SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE OD KM 2+678 DO KM 3+448 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2018 R.

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW W KM 4+800

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1953 BRZĄCZOWICE – GORZKÓW OD KM 0+013 DO KM 4+116 W MIEJSCOWOŚCIACH: STOJOWICE, CZECHÓWKA, BIEŃKOWICE ORAZ K1949 CZECHÓWKA – STOJOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+809 W MIEJSCOWOŚCIACH: CZECHÓWKA, STOJOWICE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2018 R.

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1931 DOBCZYCE – KORNATKA – ZASAŃ W KM 2+180 – 2+900