Drukuj

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 - GMINA MYŚLENICE-PÓŁNOC, GMINA RACIECHOWICE I GMINA WIŚNIOWA

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Wzór umowy

Oferta cenowa wraz z załącznikami

Zał. 3 - Standardy odśnieżania

Zał. 4 - Wykaz dróg do zimowego utrzymania

Zał. 5 - wykaz chodników do pozimowego oczyszczania

Zał. 6 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załączniki 8-12 do SWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Identyfikator postępowania

Odpowiedź na zapytanie

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania