Drukuj

PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+010 DO 4+210 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 4+110) W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 0+550 DO 0+665 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 0+584) W MIEJSCOWOŚCI MYŚLENICE, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+945 DO 5+085 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 5+007) W MIEJSCOWOŚCI ZAKLICZYN, POWIAT MYŚLENICKI

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 5 do 8 do SWZ

Oferta cenowa z załącznikami

Identyfikator postępowania

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Wzór kamizelki

Wzór tablicy informacyjnej powiatowej

Tablice informacyjne - materiały RFRD

Kosztorysy

Dokumentacje

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania