PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1921 TOKARNIA – BOGDANÓWKA W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 0+000 – 0+927
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1925 WIŚNIOWA – WĘGLÓWKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA W KM 5+017 – 5+457
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1947 SIEPRAW – KAWĘCINY W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW W KM 0+604 – 0+908

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacje

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorysy i przedmiary

Załączniki - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania