REMONT DRÓG POWIATOWYCH: 1) NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA, DŁUGOŚCI OK. 0,3 KM; 2) NR K1927 WIŚNIOWA – WIERZBANOWA – PRZENOSZA – SKRZYDLNA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBANOWA, DŁUGOŚCI OK. 1 KM 3) NR K1959 PODOLANY – KWAPINKA – KOMORNIKI W MIEJSCOWOŚCI MIERZEŃ, DŁUGOŚCI OK. 0,95 KM

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorysy i przedmiary

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamieniona SIWZ

Zmiana terminu składania ofert i odp. na zapytanie

Zmienione kosztorysy i przedmiary

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania