ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA, W KM 3+707 – 4+017
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1945 ZAWADA – SIEPRAW W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, W KM 0+130 – 0+800

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Przedmiar robót - K1938

Przedmiar robót - K1945

Kosztorys ofertowy - K1938

Kosztorys ofertowy - K1945

Oferta cenowa z załącznikami

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja - K1938

Dokumentacja - K1945

Kosztorysy - wersje edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania