Roboty drogowe – ZP-11/2015
Zadania przedmiotu zamówienia:
1) Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice w km
7+656,70 – 8+108,00 w miejscowości Jasienica, polegająca na poszerzeniu jezdni i przebudowie pobocza
na chodnik;
2) Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Stróża – Trzebunia nr K1689, polegająca na
poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika żwirowego na chodnik z kostki brukowej oraz przebudowie
zjazdów, na odcinku dł. 0,525 km w miejscowości Trzebunia;
3) Zadanie nr 3 – Remont drogi powiatowej nr K1961 Łapanów – Kępanów – Komorniki w m.
Raciechowice, Komorniki w km 2+390 – 3+550

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zadanie nr 1 i 2

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zadanie nr 3

Przedmiar i kosztorys - zadanie nr 1

Przedmiar i kosztorys - zadanie nr 2

Przedmiar i kosztorys - zadanie nr 3

Dokumentacja - zadanie nr 1

Dokumentacja - zadanie nr 2

Dokumentacja - zadanie nr 3

Odpowiedzi na zapytania

Specyfikacja D-05.03.11

Zmieniony kosztorys - zadanie nr 3

Zmieniony przedmiar - zadanie nr 3

Ogłoszenie o wyniku postępowania