Drukuj

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice ZP-9/2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Ogłoszenie o wyniku postępowania