.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie obejmuje trzy inwestycje: przebudowę drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka przebudowę drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw, przebudowę drogi powiatowej nr K1928 w miejscowościach Droginia i Łęki. We wszystkich czterech miejscowościach gdzie zlokalizowane są te trzy zadania odcinki dróg powiatowych zyskają nowe chodniki, nawierzchnie jezdni, odwodnienie, pobocza, oznakowanie. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych to ok. 3,6 km.

Wartość zadania:

– dr. powiat. K1931 w m. Kornatka - 1 324 314,43 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 258 098,71 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 66 215,72 zł

– dr. powiat. K1928 w m. Droginia i Łęki - 1 746 120,24 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 658 814,23 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 87 306,01 zł.

– dr. powiat. K1950 w m. Siepraw - 7 700 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 315 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 385 000,00 zł.

 

 

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1923 w miejscowościach Trzemeśnia i Poręba o łącznej długości ok. 1,5 km. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy chodnika, odwodnienia, zatok autobusowych, wyspy w osi jezdni rozdzielającej tor jazdy, oznakowania, przebudowę skrzyżowań.

Wartość zadania – 4 200 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 990 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 210 000,00 zł.

 

 

 

Zakres robót obejmuje remont trzech odcinków drogi powiatowej K1685 o łącznej długości ok. 4 km, w miejscowości Pcim, Krzczonów i Tokarnia, któremu poddane zostaną: nawierzchnia jezdni, pobocza, chodniki, zatoki autobusowe i parkingowe, odwodnienie.
Projekt obejmuje również wykonanie - w rejonie kościoła w Krzczonowie - przejścia dla pieszych z wyspą "azylem” wraz z oświetleniem dedykowanym i aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 4 472 961,42 zł Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 725 332,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 1 747 629,42 zł.

 

 

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr K1941 w miejscowości Głogoczów o dł. 0,5 km, polegająca na przebudowie konstrukcji nawierzchni, poprawie parametrów geometrycznych drogi, przebudowie pobocza prawostronnego na chodnik z kostki betonowej, przebudowie zjazdów, poboczy do szerokości 1,00 m, istniejącego odwodnienia, montaż barier energochłonnych i barierek ochronnych.

Wartość zadania – 1 460 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 730 000 zł. Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 730 000 zł.

 

 

Zakres obejmuje przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 950 m poszerzenie drogi do szerokości 6,5 m z nawierzchnią bitumiczną, budowę chodnika o szer. 2 m, przebudowę zjazdów oraz budowę parkingu w rejonie klubu sportowego.
Przewidywana wartość zadania – 4 700 000 zł.
Zadanie otrzymało wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 4 465 000 zł.
Przewidywany wkład własny Powiatu Myślenickiego – 235 000 zł.