.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1959 w miejscowościach Mierzeń i Komorniki o dł. 0,75 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, odwodnienia, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 532 577,70 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 426 062 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 106 515,70 zł.

 

 

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Kornatka o dł. 1,99 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 1 228 154,39 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 428 154,39 zł.

 

 

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1923 w miejscowościach Trzemeśnia i Poręba o łącznej długości ok. 1,5 km. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy chodnika, odwodnienia, zatok autobusowych, wyspy w osi jezdni rozdzielającej tor jazdy, oznakowania, przebudowę skrzyżowań.

Wartość zadania – 4 200 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 990 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 210 000,00 zł.

 

 

 

Zadanie obejmuje trzy inwestycje: przebudowę drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka przebudowę drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw, przebudowę drogi powiatowej nr K1928 w miejscowościach Droginia i Łęki. We wszystkich czterech miejscowościach gdzie zlokalizowane są te trzy zadania odcinki dróg powiatowych zyskają nowe chodniki, nawierzchnie jezdni, odwodnienie, pobocza, oznakowanie. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych to ok. 3,6 km.

Wartość zadania:

– dr. powiat. K1931 w m. Kornatka - 1 324 314,43 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 258 098,71 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 66 215,72 zł

– dr. powiat. K1928 w m. Droginia i Łęki - 1 746 120,24 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 658 814,23 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 87 306,01 zł.

– dr. powiat. K1950 w m. Siepraw - 7 700 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 315 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 385 000,00 zł.

 

 

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr K1941 w miejscowości Głogoczów o dł. 0,5 km, polegająca na przebudowie konstrukcji nawierzchni, poprawie parametrów geometrycznych drogi, przebudowie pobocza prawostronnego na chodnik z kostki betonowej, przebudowie zjazdów, poboczy do szerokości 1,00 m, istniejącego odwodnienia, montaż barier energochłonnych i barierek ochronnych.

Wartość zadania – 1 460 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 730 000 zł. Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 730 000 zł.