.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót: obiekt mostowy w km 4+870 (na granicy miejscowości Polanka i Zawada), odcinek drogi o długości ok. 3,6 km - nawierzchnia jezdni, pobocza, chodnik o dł. ok. 3,5 km, odwodnienie, likwidacja tzw. przełomów w jezdni, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, dedykowanym oświetleniem, montaż radaru z aktywna tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu, wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy.
Wartość zadania – 9 970 060,20 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 334 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 5 636 060,20 zł.

 

 

 

W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzony został odcinek drogi powiatowej nr 1622K na granicy miejscowości Poznachowice Górne i Krzesławice o dł. 0,15 km. Celem projektu jest odbudowa podmytego i uszkodzonego odcinka drogi. Prace budowlane będą polegać na odbudowie konstrukcji jezdni, poboczy, korpusu i korony drogi wraz z umocnieniem skarp korpusu drogi narzutem kamiennym oraz odtworzeniem stalowych barier sprężystych na tym odcinku. Docelowo, temu odcinkowi zostanie przywrócony dawny kształt przez co zarówno ten odcinek jak i cała droga będzie mogła pełnić swoja pierwotną funkcję. Droga powiatowa 1622K stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Raciechowice w powiecie myślenickim i Jodłownik w powiecie limanowskim. Jest istotnym szlakiem drogowym dla mieszkańców tych granicznych gmin oraz pozostałych podróżujących tą drogą.

251 473,50 zł - wartość robót

w tym:

201 178,00 zł - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie,

50 295,50 zł - środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.

 

W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzony został odcinek drogi powiatowej nr 1626K w miejscowości Węglówka o dł. 0,14 km. Celem projektu jest odbudowa podmytego i uszkodzonego odcinka drogi. Prace budowlane będą polegać na odbudowie konstrukcji jezdni, poboczy, korpusu i korony drogi wraz z umocnieniem skarp korpusu drogi narzutem kamiennym. Docelowo, temu odcinkowi zostanie przywrócony dawny kształt przez co zarówno ten odcinek jak i cała droga będzie mogła pełnić swoja pierwotną funkcję. Droga powiatowa 1622K stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Wiśniowa w powiecie myślenickim i Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Jest istotnym szlakiem drogowym dla mieszkańców tych granicznych gmin oraz pozostałych podróżujących tą drogą.

151 437,60 zł - wartość robót

w tym:

121 150,00 zł - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie,

30 287,60 zł - środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.