.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Krzczonów, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, chodnika, i pobocza na zatokę autobusową oraz przebudowę chodnika na zatokę autobusową, a także wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych.
Wartość zadania – 454 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 254 000,00 zł.

 

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zakliczyn wraz z przebudową odcinka drogi w obrębie przejścia, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, przebudowę poboczy, zjazdów, chodnika, pobocza na zatokę autobusową, i chodnika na zatokę autobusową oraz wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, a także wykonanie kanału technologicznego
Wartość zadania – 365 000,00 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 165 000,00 zł.

 

 

 

Odcinek drogi o długości ok. 750 m. Zakres robót: nawierzchnia jezdni, chodniki, odwodnienie.
Wartość zadania – 1 006 720,31 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 604 032 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 402 688,31 zł.

 

 

 

Odcinek drogi o długości ok. 985 m. Zakres robót: przebudowa jezdni wraz z poszerzeniami, peron przystankowy, przebudowa pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdów oraz odwodnienia drogi. Wyposażenie miejsc niebezpiecznych w bariery energochłonne oraz wykonanie oznakowania poziome.
Wartość zadania – 1 318 445,37 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 791 066,67 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 527 378,70 zł.

 

 

 

Odcinek drogi o długości ok. 375 m. Zakres robót: nawierzchnia jezdni, przebudowa pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdy, odwodnienie, przebudowa skrzyżowania typu T na rondo trzywlotowe.
Wartość zadania – 975 905,38 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 585 543 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 390 362,38 zł.