.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 980 m, drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Brzezowa, polegającą na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, z dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 1 949 332,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 072 132 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –877 200,29 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 680 m, drogi powiatowej nr K1963 w Myślenicach – ul. K. Wielkiego, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, przebudowie pobocza na miejsca postojowe, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 2 094 115,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 142 654 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –951 461,29 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1937 – ul. Ptasznica w miejscowości Sułkowice, obejmująca przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, istniejącego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych z „wyspą azylu” wraz z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu.
Wartość zadania – 249 627,39 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 199 701 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 49 926,39 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, przebudowę pobocza, zjazdów, chodnika, przebudowę 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 295 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 208 400 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 86 600,00 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Myślenice wraz z przebudową odcinka drogi w obrębie przejścia, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, zjazdów, chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych.
Wartość zadania – 255 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 55 000,00 zł.