.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres robót obejmuje remont trzech odcinków drogi powiatowej K1685 o łącznej długości ok. 4 km, w miejscowości Pcim, Krzczonów i Tokarnia, któremu poddane zostaną: nawierzchnia jezdni, pobocza, chodniki, zatoki autobusowe i parkingowe, odwodnienie.
Projekt obejmuje również wykonanie - w rejonie kościoła w Krzczonowie - przejścia dla pieszych z wyspą "azylem” wraz z oświetleniem dedykowanym i aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 4 472 961,42 zł Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 725 332,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 1 747 629,42 zł.

 

 

Zakres obejmuje przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 950 m poszerzenie drogi do szerokości 6,5 m z nawierzchnią bitumiczną, budowę chodnika o szer. 2 m, przebudowę zjazdów oraz budowę parkingu w rejonie klubu sportowego.
Przewidywana wartość zadania – 4 700 000 zł.
Zadanie otrzymało wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 4 465 000 zł.
Przewidywany wkład własny Powiatu Myślenickiego – 235 000 zł.

 

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 680 m, drogi powiatowej nr K1963 w Myślenicach – ul. K. Wielkiego, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, przebudowie pobocza na miejsca postojowe, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 2 094 115,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 142 654 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –951 461,29 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 980 m, drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Brzezowa, polegającą na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, z dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 1 949 332,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 072 132 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –877 200,29 zł.

 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, przebudowę pobocza, zjazdów, chodnika, przebudowę 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 295 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 208 400 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 86 600,00 zł.