Zakres robót obejmuje remont trzech odcinków drogi powiatowej K1685 o łącznej długości ok. 4 km, w miejscowości Pcim, Krzczonów i Tokarnia, któremu poddane zostaną: nawierzchnia jezdni, pobocza, chodniki, zatoki autobusowe i parkingowe, odwodnienie.
Projekt obejmuje również wykonanie - w rejonie kościoła w Krzczonowie - przejścia dla pieszych z wyspą "azylem” wraz z oświetleniem dedykowanym i aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 4 472 961,42 zł Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 725 332,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 1 747 629,42 zł.