Zakres obejmuje przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 950 m poszerzenie drogi do szerokości 6,5 m z nawierzchnią bitumiczną, budowę chodnika o szer. 2 m, przebudowę zjazdów oraz budowę parkingu w rejonie klubu sportowego.
Przewidywana wartość zadania – 4 700 000 zł.
Zadanie otrzymało wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 4 465 000 zł.
Przewidywany wkład własny Powiatu Myślenickiego – 235 000 zł.