Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 980 m, drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Brzezowa, polegającą na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, z dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 1 949 332,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 072 132 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –877 200,29 zł.