Drukuj
Programy realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zakliczyn wraz z przebudową odcinka drogi w obrębie przejścia, która obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę pobocza na chodnik z kostki, przebudowę poboczy, zjazdów, chodnika, pobocza na zatokę autobusową, i chodnika na zatokę autobusową oraz wykonanie przejścia dla pieszych „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, a także wykonanie kanału technologicznego
Wartość zadania – 365 000,00 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 165 000,00 zł.