Odcinek drogi o długości ok. 375 m. Zakres robót: nawierzchnia jezdni, przebudowa pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdy, odwodnienie, przebudowa skrzyżowania typu T na rondo trzywlotowe.
Wartość zadania – 975 905,38 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 585 543 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 390 362,38 zł.