Odcinek drogi o długości ok. 750 m. Zakres robót: nawierzchnia jezdni, chodniki, odwodnienie.
Wartość zadania – 1 006 720,31 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 604 032 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 402 688,31 zł.