Drukuj
Programy realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Odcinek drogi o długości ok. 985 m. Zakres robót: przebudowa jezdni wraz z poszerzeniami, peron przystankowy, przebudowa pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdów oraz odwodnienia drogi. Wyposażenie miejsc niebezpiecznych w bariery energochłonne oraz wykonanie oznakowania poziome.
Wartość zadania – 1 318 445,37 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 791 066,67 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 527 378,70 zł.