Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista d/s technicznych

Treść ogłoszenia (BIP)

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista d/s technicznych

Treść ogłoszenia (BIP)

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach

Treść ogłoszenia (BIP)

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Myślenickiego jako Organizator Przetargu, na podstawie § 3 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 1144a/2009 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 września 2009 p.n. Zasady Gospodarowania Majątkiem Ruchomym Powiatu Myślenickiego pozostającego w zarządzie Starostwa Powiatowego w Myślenicach ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż złomu - konstrukcji stalowej mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 Komorniki - Kawec - Żerosławice

 

1/2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. SŁOWACKIEGO 82

32 – 400  MYŚLENICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

STANOWISKO D/S TECHNICZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Stanowisko d/s technicznych
w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Myślenicach

Ogłoszenie dla kandydatów
na stanowisko pracy d/s technicznych
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Stanowisko d/s technicznych

w Zarządzie Dróg Powiatowych

w Myślenicach

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. SŁOWACKIEGO 82
32 - 400  MYŚLENICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
STANOWISKO D/S TECHNICZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Stanowisko d/s technicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach