Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Myślenickiego jako Organizator Przetargu, na podstawie § 3 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 1144a/2009 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 września 2009 p.n. Zasady Gospodarowania Majątkiem Ruchomym Powiatu Myślenickiego pozostającego w zarządzie Starostwa Powiatowego w Myślenicach ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż złomu - konstrukcji stalowej mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 Komorniki - Kawec - Żerosławice

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu