INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Stanowisko d/s technicznych
w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Myślenicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Artur Nowak zamieszkały w Myślenicach .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Artur Nowak otrzymał odpowiednią ilość punktów z selekcji końcowej tj. z rozmowy kwalifikacyjnej, był jedynym kandydatem spełniającym wymogi formalne ogłoszone w ogłoszeniu o naborze.

 

Dyrektor ZDP
mgr inż. Jerzy Grabowski

Myślenice, dnia 28 październik 2010 r.