Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. Podczas budowy, nawet przy bardzo uciążliwych chwilowych przerwach w ruchu na ulicy Słowackiego nie było więcej niż zwykle zdarzeń drogowych. Owszem - można mieć obawy, czy agrafka spełni swoje zadanie w godzinach szczytu, szczególnie tuż po otwarciu Galerii Myślenickiej. Liczymy jednak, że pomimo stosunkowo „krótkich” świateł zielonych w stronę Dobczyc nie będzie zatorów na dwa, czy trzy cykle. Teraz ważna jest mądra ocena sytuacji przez kierujących. Mając dwie dobre możliwości opuszczenia ulicy Słonecznej warto się rozejrzeć przed wyjechaniem z parkingu i wybrać kierunek, który daje większe nadzieje płynnego poruszania się.

Poniżej można obejrzeć rysunki otwartej nowej stałej organizacji ruchu.

W związku z pytaniami, które docierają do ZDP publikujemy standardy odśnieżania obowiązujące na naszych drogach (są one załącznikiem do przetargu na utrzymanie zimowe dróg). Oferenci między innymi od nich uzależnili ceny, które podali.

W skrajnych sytuacjach pogodowych standardy te dopuszczają ośmio lub dwudziesto-cztero godzinne przerwy w komunikacji. Prosimy więc kierowców o wyrozumiałość i dobre, zimowe przygotowanie pojazdów. Wykaz dróg do utrzymania zawierający informacje o obowiązującym standardzie można znaleźć na naszej stronie w dziale „Zamówienia publiczne”, w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2015.

Prace kończące budowę dodatkowej przeprawy przez potok Bysinka (wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna) – będą prowadzone w piątek i sobotę 23 i 24 października. Część z nich będzie odbywać się z zawężeniem pasów ruchu. Najpoważniejsze utrudnienia związane będą z wykonaniem jezdni w stronę miasta. Wtedy trzeba liczyć się z około sześciogodzinnym zamknięciem ulicy Słowackiego. Do miasta można się wtedy będzie dostać przez zjazd w ulicę Daszyńskiego. Kłopot z dojazdem zaprocentuje większą trwałością nawierzchni ze względu na to, że będzie ona wykonana w całości – bez tzw. szwu.

Prace związane z kanalizacją skrzyżowania ulic Słoneczna/Słowackiegfo rozpoczną się w nocy z 08 na 09 września (z wtorku na środę). Technologia robót zmusi wykonawcę wyjątkowo do zamknięcia połówki jezdni w stronę DEKADY (w tym kierunku przepuszczene będą tylko autobusy). Pozostałe roboty będą prowadzone z ograniczeniem szerokości jezdni, bez jej zamknięcia.

Informujemy, że z dniem 1 września 2015 wprowadzone zostanie nowe oznakowanie północnego odcinka ulicy Mickiewicza. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.
Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe znaki pionowe zakazujące wjazdu w ulicę Mickiewicza od strony Słowackiego.