Starostwo Powiatowe w Myślenicach publikuje mapę inwestycji, na której można obejrzeć między innymi rozkład inwestycji drogowych powiatu. Mapa dostępna jest pod adresem: http://www.myslenicki.pl/inwestycje/wp-content/plugins/leaflet-maps-marker-pro/leaflet-fullscreen.php?layer=1. Podano tam niewiele - krótki opis najczęściej ze zdjęciem lub dwoma. Wrażenie za to robi ilość tych opisów. W przypadku inwestycji drogowych należy sobie też uzmysłowić, że najczęściej zakres prac nie jest punktem na mapie, ale odcinkiem. Gdyby w taki sposób przedstawić nasze prace, to wrażenie byłoby piorunujące.

Publikowane informacje sięgają roku 2009-go i będą systematycznie uzupełniane. Zapraszamy do obejrzenia.

Zakończyliśmy dofinansowaną z środków NPPDL przebudowę dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Kobielnik-Węglówka i K1926 Lipnik-Kobielnik. Ruch na obu drogach został przywrócony w pełnym zakresie. Po przebudowie drogi uzyskały nominalną szerokość jezdni 6,0m. Zadbano o poszerzenia na zakrętach, lepsze wyprofilowanie jezdni oraz dobre odwodnienie dróg. Zbudowano kilka kilometrów chodników. Na załączonych zdjęciach widać elementy, które poprawiły bezpieczeństwo. Są to zatoki i spoczniki autobusowe, chodniki (tutaj, pokazany chodnik w budowie jest uzupełniany poręczami), azyle dla pieszych. Powstały nowe odcinki barier energochłonnych. Zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu wymieniono również oznakowanie pionowe i wykonano nowe oznakowanie poziome. Ciekawostką jest wyspa w jezdni drogi nr K1925 służąca uspokojeniu ruchu - przed skrzyżowaniem przebudowywanych dróg - od strony m. Węglówka, po przejściu z terenu niezabudowanego w zabudowany w osi jezdni powstała wyspa odginająca tor jazdy i optycznie zawężajaca pas ruchu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów do jazdy "po nowemu".

 

Wykonawca przebudowy drogi nr K1925 od 17 sierpnia 2016 wprowadza objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku 1b. Te utrudnienia będą trwały około trzech tygodni. ZDP planuje zakończenie wszystkich związanych z przebudową drogi prac na koniec września. Liczymy na Państwa cierpliwość.

 

Aktualizacja z dn. 2016-08-01:

Rozpoczął się ostatni, III etap przebudowy drogi nr K1925 – wprowadzono już objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku C1. Teraz podróżujących od strony Myślenic i Dobczyc objazd zmusza do dojechania drogą wojewódzką nr DW964 do Kasiny Wielkiej i stamtąd drogą powiatową nr K1626 w stronę Węglówki.

----

Kierujących się do Kobielnika lub Węglówki ze względu na przebudowę dróg nr 1926 Lipnik-Kobielnik i 1925 Wiśniowa-Kobielnik-Węglówka może spotkać konieczność wydłużenia drogi objazdem.
Firma wykonująca przebudowę nawierzchni zamierza od 14 lipca zamknąć możliwość przejazdu drogą nr 1926 i uruchomić objazd, którego schemat prezentujemy poniżej:

 

W dłuższej perspektywie mają być zamykane odcinki drogi nr 1925. Schematy objazdu dla drugiego i trzeciego etapu prac są dostępne tutaj

 

Rozpoczął się ostatni, III etap przebudowy drogi nr K1925 – wprowadzono już objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku 1c. Teraz podróżujących od strony Myślenic i Dobczyc objazd zmusza do dojechania drogą wojewódzką nr DW964 do Kasiny Wielkiej i stamtąd drogą powiatową nr K1626 w stronę Węglówki.

Zbliża się czas zakończenia prac przy rondzie u zbiegu ulic 3-go Maja i Kniaziewicza.

Szczególnie przykre utrudnienia w ruchu pojawią się podczas wykonywania nawierzchni bitumicznej na dojeździe od strony ulicy Poniatowskiego. Podczas układania nawierzchni wyrównującej będą to połówkowe zamknięcia jezdni z ręcznym kierowaniem ruchem wahadłowo, a przy masie ścieralnej (ostatnia warstwa masy) pojawią się nawet przerwy w ruchu.

Etap w którym przewidywana jest organizacja wahadłowa będzie realizowany już w sobotę piątego grudnia. Prac kończących wykonanie nawierzchni należy się spodziewać w niedzielę lub na początku przyszłego tygodnia.

Kierowcom radzimy jazdę w stronę Sułkowic ulicami Reja, Jordana, Dąbrowskiego, Kniaziewicza lub w przypadku pojazdów przekraczających tonaż 7t nawet poprzez „zakopiankę” i dalej drogę wojewódzką nr 955. Powrót do Myślenic będzie znacznie prostszy – pojazdy będą kierowane na nowym rondzie w ulicę Kniaziewicza.