W związku z uszkodzeniem przyczółka mostu nr JNI01016673 w m. Łęki (na granicy Łęki - Trzemeśnia) ruch pojazdów został ograniczony do ruchu wahadłowego kierowanego światłami. Obowiązują także ograniczenia tonażowe do 5t RMC wprowadzone na odcinku pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami, tj. z drogą gminną w m. Łęki prowadzącą w kierunku Kornatki i z drogą powiatową nr 1923 w m. Trzemeśnia prowadzącą do Poręby

Aktualizacja!

Uszkodzenia mostu okazały się poważniejsze niż przypuszczaliśmy. Zarząd Dróg Powiatowych został w tej sytuacji zmuszony do jego zamknięcie. O wszystkich podejmowanych decyzjach istotnych dla prawdopodobnie koniecznej przebudowy mostu będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

ZDP zamierza wprowadzić objazd uszkodzonego mostu drogą nr K1933 Osieczany-Trzemeśnia. Niestety objazd nie pozwala na przepuszczenie samochodów z naczepą lub przyczepą.