Zakończyliśmy dofinansowaną z środków NPPDL przebudowę dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Kobielnik-Węglówka i K1926 Lipnik-Kobielnik. Ruch na obu drogach został przywrócony w pełnym zakresie. Po przebudowie drogi uzyskały nominalną szerokość jezdni 6,0m. Zadbano o poszerzenia na zakrętach, lepsze wyprofilowanie jezdni oraz dobre odwodnienie dróg. Zbudowano kilka kilometrów chodników. Na załączonych zdjęciach widać elementy, które poprawiły bezpieczeństwo. Są to zatoki i spoczniki autobusowe, chodniki (tutaj, pokazany chodnik w budowie jest uzupełniany poręczami), azyle dla pieszych. Powstały nowe odcinki barier energochłonnych. Zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu wymieniono również oznakowanie pionowe i wykonano nowe oznakowanie poziome. Ciekawostką jest wyspa w jezdni drogi nr K1925 służąca uspokojeniu ruchu - przed skrzyżowaniem przebudowywanych dróg - od strony m. Węglówka, po przejściu z terenu niezabudowanego w zabudowany w osi jezdni powstała wyspa odginająca tor jazdy i optycznie zawężajaca pas ruchu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów do jazdy "po nowemu".