W związku z pytaniami, które docierają do ZDP publikujemy standardy odśnieżania obowiązujące na naszych drogach (są one załącznikiem do przetargu na utrzymanie zimowe dróg). Oferenci między innymi od nich uzależnili ceny, które podali.

W skrajnych sytuacjach pogodowych standardy te dopuszczają ośmio lub dwudziesto-cztero godzinne przerwy w komunikacji. Prosimy więc kierowców o wyrozumiałość i dobre, zimowe przygotowanie pojazdów. Wykaz dróg do utrzymania zawierający informacje o obowiązującym standardzie można znaleźć na naszej stronie w dziale „Zamówienia publiczne”, w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2015.

Załącznik nr 3 do przetargu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych:

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania

drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu

opadów śniegu

od stwierdzenia

występowania zjawisk

1

2

3

4

5

1

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

luźny               – 8 godz.

zajeżdżony      – występuje języki śnieżne – występują

zaspy               – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

w miejscach wyznaczonych:

gołoledź                    – 8 godz.

śliskość pośniegowa – 10 godz.

lodowica                   – 8 godz.

2

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

luźny                – 16 godz.

zajeżdżony       – występuje

nabój śnieżny   – występuje

zaspy – występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

w miejscach wyznaczonych:

gołoledź pośniegowa –8 godz.