Prace związane z kanalizacją skrzyżowania ulic Słoneczna/Słowackiegfo rozpoczną się w nocy z 08 na 09 września (z wtorku na środę). Technologia robót zmusi wykonawcę wyjątkowo do zamknięcia połówki jezdni w stronę DEKADY (w tym kierunku przepuszczene będą tylko autobusy). Pozostałe roboty będą prowadzone z ograniczeniem szerokości jezdni, bez jej zamknięcia.