Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach dziękuje wszystkim mieszkańcom za okazaną cierpliwość – rondo przy strażnicy otwarte.

Zapraszamy !!!

 

Uroczyste otwarcie ronda:

 

Organizacja ruchu w Myślenicach wróciła do tej sprzed budowy ronda.  Zmiany stałej organizacji ruchu dotyczą jedynie rejonu samego ronda i rozszerzenia strefy z ograniczeniem tonażu pojazdów do 25 ton. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy pokonywaniu skrzyżowań, na których okresowo wprowadzona była zmiana pierwszeństwa tj. ulic - Sobieskiego z Dąbrowskiego i Jordana oraz Kniaziewicza z 3-go Maja.

 

 

 

 


 

Informacja prasowa - otwarcie ronda w Myślenicach-Śródmieściu

 

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki, Poniatowskiego, Niepodległości i Słowackiego w najbliższych miesiącach czekają mieszkańców śródmieścia utrudnienia w ruchu kołowym.

Wykonawca ronda otrzymał pozytywną decyzję z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego na organizację ruchu wokół placu budowy. Rysunki prezentujące kolejne etapy budowy można pobrać stąd.

Zarząd Dróg Powiatowych w uzgodnieniu z Powiatową Komendą Policji oraz Wydziałem Komunikacji Starostwa przygotował trasy objazdów, które prezentujemy poniżej.

Ze względu na zwiększenie się ruchu po ulicach miasta stanowiących objazd wprowadzone zostaną zmiany pierwszeństwa na dwóch ważnych skrzyżowaniach ulic: 3-go Maja z Kniaziewicza i Dąbrowskiego z Sobieskiego. Będzie tutaj obowiązywać pierwszeństwo dla pojazdów poruszających się po trasie objazdu. Prosimy użytkowników ruchu, którzy będą poruszać się w rejonie tych skrzyżowań o bezwzględne przestrzegania oznakowania tymczasowego.

Budowa ta jest finansowana przez Powiat Myślenicki przy około siedemdziesięcio procentowym dofinansowaniu z środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Trasa objazdu dla pojazdów do 7 ton dopuszczalnej masy całkowitej:

 

 

Trasa objazdu dla pojazdów do 15 ton dopuszczalnej masy całkowitej: