Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach informuje, że zmienił się adres siedziby ZDP W Myślenicach na:

ul. Słowackiego 36, 32-400 Myślenice

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.